10.30.2010

yaad

Aap ko dekhne ke liye bahut jee chahta hai,
Yeh janam mein ho payega ki nahin,
Main to janam janam tak yaad rakhoonga,
Kya aap yaad rakhenge ki nahin.

No comments:

Post a Comment